hosting.oldanygroup.cz

Administrační rozhraní:
https://hosting.ogservices.cz/admin
FTP/FTPs:
server: hosting.oldanygroup.cz
MySQL:
Správa MySQL: https://hosting.ogservices.cz/phpmyadmin
Databázi je potřeba nejprve vytvořit v administračním rozhraní.